Koppánymonostori Általános Iskola

Kezdőoldal

Az intézmény neve: 
Koppánymonostori Általános Iskola
2903 Komárom, Koppány vezér út 77-79. Telefon: 34 /340-688, Titkárság: 30/319-6202
E-mail: kmonostor@komarom.hu

„Az iskola dolga, 
Hogy megtaníttassa velünk, hogy kell tanulni,
Hogy felkeltse tudás iránti étvágyunkat,
Hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
Örömére és az alkotás izgalmára,
Hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
És hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

(Szent-Györgyi Albert)

Az iskola küldetésnyilatkozata:

 • Elsődleges célunk a gyerekek tanulásának minőségi fejlesztése a tanterv hatékony és sikeres elvégzésével.
 • Úgy gondoljuk, hogy elsődlegesen a tanulóknak, szülőknek tartozunk felelősséggel, hogy igényeiket kielégítve, kiváló szolgáltatást kell nyújtanunk.
 • A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét kívánjuk biztosítani diákjaink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket.
 • Következetesen magas igényeink vannak, s ezek megvalósításához magas színvonalú eszközök és tanulási stratégiák állnak rendelkezésünkre.
 • Minden kapcsolatunkat az őszinteség és a felelősségérzet irányítja, elismerjük az egyén jogait, kiemeljük a szociális érzékenység és tudás fontosságát.
 • Az iskola közösségében minden egyénnek lehetőséget adunk arra, hogy tehetségének megfelelően a lehető legtöbbet hozza ki magából. Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk.

Intézményünkről:

 • Intézményünk, a komáromi Dózsa György Általános Iskola Komárom város legrégibb iskolája. E helyen 1897-től folyik a monostori gyerekek nevelése, oktatása. Mindvégig állami iskolaként működött.
 • Több évszázados történetünk arra kötelez bennünket, hogy nevelő-oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének,, hagyományinak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére. Az iskola Komárom központjától 5 km-re kertvárosi, üdülőjellegű, eredeti „falusias” arculatú nyugodt környezetben Koppánymonostoron működik. Közigazgatás szempontjából Komáromhoz tartozik.
 • Kifejezetten jók a sportolás tárgyi feltételei, tágas tornateremmel, jól felszerelt szertárral, szabadtéri sportolási lehetőséggel rendelkezünk.
 • Az iskolai könyvtár több mint négyezer kötetes.
 • Saját konyhánk 140 emberre főz.
 • Igen nagy hangsúlyt fektetünk a családokkal kialakított együttműködésre.
 • Kiemelt feladatunk, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek életesélyeit javítsuk.

Az iskola működésének törvényi feltétele: Az Alapító Okirat