Koppánymonostori Általános Iskola

Étkezés

 

 

Változás!

Étkezés lemondására és újbóli igénylésére telefonon Zrínyi Zsuzsánál a 20/435-2283 telefonon van lehetőség minden nap 9.00 óráig!

 

Étlapok

 

 


Tisztelt Szülők!

A Kölyök Kft. által szolgáltatott étkezéssel kapcsolatos észrevételeiket az alábbi e-mail címen jelezhetik: komarom@kolyokkft.hu

Iskolavezetőség


Tisztelt Szülők!

Az iskolai étkezéshez történő kedvezmények érvényesítéséhez az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kérjük leadni.

    • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát.

 

    • Tartós betegségről az orvosi igazolást.

 

    • Három vagy több gyermek esetén nyilatkozat.

 

  • A gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolást.

A nyilatkozatok letölthetők, illetve az élelmezésszervezőtől Zrínyi Zsuzsannától is átvehetők!
(Kérjük, a dokumentumok pontos leadását betartani szíveskedjenek!)

Letölthető dokumentumok:
1. NYILATKOZAT
2. SZÜLŐI NYILATKOZAT


Tisztelt Szülők!

A gyermekek étkezési díjának előre szedésének jogszerűségével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználó bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 7.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

7. § (1) Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat

a) gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra előre,
b) a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevétele esetén legfeljebb egy havi időtartamra előre,
c) az átmeneti gondozást nyújtó intézmény, valamint az utógondozói ellátás igénybevétele esetén havonta utólagkell megfizetni.

A fentiek alapján, mivel Komárom Város Önkormányzata, mint a gyermek-étkeztetést biztosítani köteles szerv, a fentiektől eltérően nem rendelkezett.

Komárom Város Önkormányzata