Koppánymonostori Általános Iskola

Étkezés

Tisztelt Szülők!

 

Az alábbiakban találhatók meg az iskolai étkezéshez szükséges

  • étkezések igénylése,
  • lemondása,
  • módosítása,
  • kérelmek diétás étkezéshez
  • a díjak befizetéséhez szükséges iratminták  

(Kérjük, a dokumentumok pontos leadását betartani szíveskedjenek!)

Letölthető dokumentumok:

 

Étkezés lemondására és újbóli igénylésére telefonon Zrínyi Zsuzsánál a 20/435-2283 telefonon van lehetőség minden nap 9.00 óráig!

 

Étlapok


Tisztelt Szülők!

 

A Kölyök Kft. által szolgáltatott étkezéssel kapcsolatos észrevételeiket az alábbi e-mail címen jelezhetik: komarom@kolyokkft.hu

Iskolavezetőség

Tisztelt Szülők!

 

A gyermekek étkezési díjának előre szedésének jogszerűségével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználó bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 7.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

7. § (1) Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat

a) gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra előre,
b) a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevétele esetén legfeljebb egy havi időtartamra előre,
c) az átmeneti gondozást nyújtó intézmény, valamint az utógondozói ellátás igénybevétele esetén havonta utólag kell megfizetni.

A fentiek alapján, mivel Komárom Város Önkormányzata, mint a gyermek-étkeztetést biztosítani köteles szerv, a fentiektől eltérően nem rendelkezett.

Komárom Város Önkormányzata