Koppánymonostori Általános Iskola

Iskola kódex

Tisztelt Szülők!

Levelünk célja, hogy megerősítsük az iskola tanulói kódexében foglaltakat, valamint a házirend néhány pontját. Célunk, hogy az intézményünkben naponta előforduló kihágásokat megállítsuk, a nyugodt tanulás feltételeit biztosítsuk gyermekeik számára. Néhány tanulónk úgy gondolja, rájuk nem vonatkoznak ezek a szabályok, ezért úgy határoztunk, hogy minden felső tagozatosunk szüleinek elküldjük e levelet.

Az intézmény tanulóinak tilos ékszereket, bizsukat, kiegészítőket viselni! (Kivételt képeznek a kis méretű fülbevalók.) A feltűnő kiegészítők nem csak esztétikailag, de balesetvédelmi szempontból sem megengedettek!

A szem- arc- és haj festése és a körmök lakkozása is tilos.

Az iskolában rágógumizni, szotyolázni tilos még a szünetekben is!

A diákok az intézmény területére mobiltelefonjaikat csak kikapcsolt állapotban, táskában hozhatják. (Egyre több tanulónk telefonálgat, üzenget titokban a tanórákon is.) A diák a telefont rosszullét esetén pedagógusa engedélyével bármikor használhatja.

Kérjük, hogy gyerekeiket ne engedjék el az iskolába kihívó, az évszaknak nem megfelelő öltözékben! Az iskolai ünnepélyeken, valamint olyan alkalommal, amikor az intézményt képviselik, ünneplő ruhában jelenjenek meg!

Tanulóink kötelessége, hogy az általános iskola követelményeit képességüknek megfelelően elsajátítsák, fegyelmezett magatartást tanúsítsanak! Ehhez kérjük ez úton is az önök hathatós segítségét és közreműködését!

Azok a tanulók, akik az intézmény szabályait megszegik, az iskola érvényes büntetésfokozatait kapják. (Osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intő, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intő, stb.)

Célunk, hogy a gyerekek szorgalmasan tanuljanak, minél többen vegyenek részt sport- és egyéb szakköreinken, versenyeinken!

Az iskola programjait, szakköreit, ünnepélyeit az intézmény honlapján (www.dozsamonostor.hu) figyelemmel kísérhetik. Ez úton is szeretettel hívjuk meg önöket ünnepségeinkre!

Ezen levelünket az okból küldjük el minden diák szüleinek, mert nem szerettünk volna személyeskedni, és csak azoknak eljuttatni, akikkel a fenti problémák előfordultak. Ez úton is szeretnénk megköszönni azt, hogy sokan kérés nélkül is segítik, támogatják munkánkat! Bízunk abban, hogy a jó kapcsolat és a támogatás a jövőben is megmarad a szülői közösség részéről, mely eddig is és ezután is gyermekeink védelmét és érdekét szolgálja!

Komárom, 2012.01.20.

Az osztályfőnöki munkaközösség