Koppánymonostori Általános Iskola

Iskolánk

(Komárom) – Koppánymonostor története

Nem könnyű dolog egy honlap fejezeteként iskolatörténtét áttekintetni. Nem is vállalkozom erre a feladatra a teljesség igényével. Arra vállalkozom, hogy a fontosabb eseményeket felelevenítsem, a mérföldköveket jelentő dátumokat rögzítsem, felvillantsak egy-két kiemelkedő történést, mely fontos volt iskolánk múltjában. Természetesen ezek fontos mozzanatok iskolánk jelenében is, hiszen ezek sorozata vezetett el napjainkig. Máig ható jelentőségűek, mert mindennek jelene a múltban gyökerezik, s a jövőnek pedig jelenünk szerves folytatásának kell lennie.

1885-ben a „Komáromi lap” IV. 11-i számában felhívás jelent meg, melyben a lap közadakozásra hívja fel Pusztamonostor lakosságát (300-400 fő) iskola létesítésére. Segítséget kaptak Vásonkeőy Imre földbirtokostól, aki telket ajánlott fel, Milch újszőnyi fakereskedő pedig a faanyagot adta. Így elkészült 1 tanterem 1 tanítói szobával.

1897-ig sokan megfordultak itt írástudó emberek. Megemlíteném Stefanovics mestert. Molnár János szülő nevei is fennmaradt, aki pénzt gyűjtött a tanítói fizetésre, megszervezte „sorkosztosságát”. Tulajdonképpen az oktatás a téli hónapokra korlátozódott. Néha tanító se akadt.

1885-1897 között ilyen körülmények között folyt a tanítás. Az iskola a szőnyi plébániához tartozott 1897-ig, ekkor kérték állami kezelésbe vételét.

1897 őszén megkezdődött a tanítás állami kezelésű községi iskolaként. Rendszeres tanítás innentől számítható. Konkoly János tanítóval ( 1897-1901) és 75 gyerekkel.

Utóda Hiszek Nándor (1903-1936). 1905-ben felépült az akkor nagyon modern kéttantermes iskola, nevelői lakással. A régi hivatalsegédi lakás lett. 1910-től lett kéttanterős az iskola. 1923tól Tóth Kálmány lesz a 2. tanító, majd igazgató, aki 1950-ig vezette az iskolát, Hiszek Nándor nyugdíjazása után. Ekkor lesz 2. tanító Harsányi József. Az iskola tanulóinak száma egyre emelkedett, és ekkor már a Koppánmonostori Községi Iskola Komárom nevet viseli. Szükségessé vált egy harmadik tanító beállítása is. 1941-től három tantermes az iskola. 1942-től 7, 1943-tól. 8. osztály is van az iskolában. 1945/46-os tanévben 5 nevelővel működött, 4 tanteremben. (A nevelőszobában is tanítottak.) 1948-ban igény mutatkozott a bővítésre, még 1 tanterem építésével.

1948-ban történt az iskolák államosítása, ami itt nem okozott gondot, mert eddig is állami kezelésben működött az intézmény. Ekkor szintén változott nevünk Koppánmonostori Állami Általános Iskola elnevezésre 1953-ig. Azóta Dózsa György Általános Iskola. (A helyi termelőszövetkezet után.)

1954-től napközis foglalkozást is szerveztek, kezdetben s Koppány Csárda konyhájában oldották meg a főzést, majd 1959-ben az iskolához konyhát, majd velejáró helységet építettek.

Fokozatos bővítések nyomán 1960-ban új hivatalsegédi lakás. 1971-ben műhely, majd 1 osztályterem is épül. 1982-től megszűnik a váltakozó tanítás, hiszen a települési egészségházat használhatjuk 1997-ig első második osztállyal. 1986-ben a volt szolgálati lakást is megkapja az intézmény oktatás céljára, így tanulói, nevelői WC mosdó lesz a régi műhelyből.

1987-ben körbekerítettük a Szombath-házat, és megkezdtük a parkosítását. Azon a nyáron a város központi fűtést létesített oly módon, hogy az iskola udvarán épült egy kazánház 2 szenes kazánnal, s ezek fűtötték a főépületen kívül a Szombath-házat, a szomszédban levő óvodát, s majd a tornatermet is. A tantermeink tágasabbak lettek, hisz kikerültek a nagy cserépkályhák.

1991-ben a képviselőtestület kilátásba helyezte a teljes tatarozást, tetőcserét. A főépület tetőzete valóban megújult, de a vakolás társadalmi összefogással csak 1997-ben valósult meg.

Az állami tornaterem építési akcióból iskolánk is részesült: 1994 tavaszán elkészült az épület: a tornaterem a kiszolgáló résszel. A földszinti folyosó ablakaiból hármat kiállítóvitrinné alakítottunk később. Az emeletre tettük a könyvtárat, technika termet és a nyelvi labort. 1995-től földgázzal fűtünk. Számítógépteremmé alakítottunk egy termet 1997 nyarán.

A mögöttünk álló évtizedben valamennyi termünk új bútorzatot kapott, gépparkunk jelentős pályázatokon elnyert összegekből, alapítványi támogatásból és költségvetésből. Szakértői vélemény alapján is kiemelt környezetkultúrájú intézmény jött létre napjainkra.
2010/2011-es tanévünkben a fenntartó önkormányzat határozata alapján jelentős iskolabővítési – átalakítási munkák folytak. Így új főzőkonyhánk, ebédlővel, vizesblokkal és újonnan kialakított termekkel gyarapodtunk 130 millió forint értékben. 
Az épület szigetelt új külsőt kapott. Jelentős energetikai átalakítás után a főépületben és az ún. Szombath-házban energiatakarékos gázkazán adja a meleget. 
Riasztó és tűzjelző rendszerünk is biztonságunkat szolgálja.

Mint jelen írás elején írtam nem vállalkoztam arra, hogy történelmünket teljes egészében feldolgozzam E néhány gondolat arra hivatott, hogy a mérföldkövetnek számító eseményekről megemlékezzem.

Így a múlt, jelen, jövő egységében nyeri el igazi értelmét az a kétségtelenül fárasztó, de szép és céltudatos munka, melyet önmagunk és településünk javára az előttünk járó generációk nyomán folytatunk, s melyet minden bizonnyal az utánunk jövők is folytatni fognak.

 

Indulnak, mindig a holnap felé
Új meg új nemzedékek.
Az országot körülkerítenék,
Hogyha összeölelkeznének. 

Az egész kis hazát körülölelnék,
Mint ahogy a haza öleli őket!
Mögöttük a régmúlt s a nemrég,
Viszik a fáklyát tovább a jövőnek.

Rab Zsuzsa – Tövisek közt sajlódott gyenge liliom  (részlet)

Hojka Jánosné