Koppánymonostori Általános Iskola

Alapítvány

Az alapítvány bevételeit pályázatok, adományok és a személyi jövedelem adójának 1%-ból nyeri.

Az Alapítvány célja:
Az Alapítvány célja még, hogy erősítse a gyerekekben a szülőföld szeretetét, az egészséges lokálpatriotizmus érzését, Koppánymonostor műemlékeinek megbecsülését, védelmét. Ezt elősegítendő a településrész környezetvédelmi, természet- és állatvédelmi tevékenységeihez kapcsolódó diákprogramok anyagi támogatását vállalja. Az iskola közvetlen környezetének rendben tartását ugyancsak támogatja.

Az Alapítvány célja továbbá a biztonságos közlekedésre való nevelés elősegítése.

  • a gyakoroltatáshoz szükséges eszközök beszerzése,
  • az Alapítvány támogatásával a közbiztonság érdekében kifejtett prevenció.

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében elsődleges feladatnak tekinti, hogy az iskola valamennyi tanulóját érdekeltté tegye a jobb eredmények elérésére. Az Alapítvány biztosítja a lehetőséget, hogy minél többen vegyenek részt:

  • iskolai-, tanulmányi-, sportversenyeken
  • pályázatokon,
  • városi, területi vetélkedőkön.

Ezért a rendelkezésre álló pénzből olyan eszközöket vásárolnak, amelyek segítségével tanórán, tanórán kívül, valamint ezek kikölcsönzésével az otthoni munka során is az eddigieknél sikeresebben készülhessenek fel. Így a nagyobb tudás birtokában eredményesebben állhassanak helyt a koppánymonostori iskolát képviselve.

Az Alapítvány a tanórán kívül sport vagy kulturális programok szervezésére, lebonyolítására anyagi támogatást nyújt. A kiemelkedő eredményt elérő diákokat jutalmazni kívánja: könyv, sportszer, jutalomüdülés stb.

Az Alapítvány támogatni kívánja az egészséges életmódra nevelést, az ilyen jellegű programok anyagi hátterének biztosításával.

Az Alapítvány ösztöndíjat kíván adni egy-egy félévre az önhibájukon kívül rossz anyagi helyzetbe került szülők jó magaviseletű, példás szorgalmú gyerekeinek. Alapvető a hátrányos helyzetű tanulók kulturális rendezvényeken való részvételének támogatása.

Adatok:
Adószám: 18605851-1-11
A személyi jövedelem adójának 1%-át fogadja.
Számlaszám: K&H Zrt.: 10403631-36312670-00000000   
Bírósági nyilvántartási száma: Pk.60.064/96        
Jogerőre emelkedés dátuma: 1996.06.28.  
Közhasznúsági fokozata: közhasznú
Nyilvántartásba vevő bíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
Célja szerinti besorolás: oktatási tevékenység
Elérhetőségek:
(elnökség, székhely: név, telefonszám, e-mail cím)
Czitáné Bibók Melinda Komárom Radnóti M.u.6. Tel: 20-4608592  
E-mail cím: cz-melinda@freemail.hu