Koppánymonostori Általános Iskola

Munkatársaink

NÉV Ellátott feladat
Balogné Wachtler Anita tanító, osztályfőnök, 
Balázs Albert tanár, fizika,
Bodor Zoltánné Narancsik Éva tanító, ének,
Czitáné Bibók Melinda tanító, napközi
Czitáné Danisová Alica tanár, biológia, kémia,
Duláné Veres Márta intézményvezető helyettes, tanár, matematika, technika,
Egri Andrea matematika, informatika, 
Farkasné Mészáros Anita tanító, német, osztályfőnök, 
Farkasné Varga Krisztina intézményvezető, tanár, magyar nyelvtan, földrajz,
Folcz Melinda gyógypedagógus
Fülöpné Miklós Katalin tanító, osztályfőnök
Juhász Gáborné tanító, tanár, testnevelés, tanulószoba
Lődör Ildikó tanár, magyar nyelv és irodalom, informatika, osztályfőnök,
Módos Heléna tanító, osztályfőnök 
Nagy Péter Ferencné tanító, tanár, magyar nyelvtan és irodalom, osztályfőnök, 
Nikicser Dóra tanító,  angol, osztályfőnök, 
Szalayné Holló Veronika tanár, történelem, etika,
Szarkáné Kis Katalin tanító, természetismeret, 
Szénásiné Veöreös Ivette tanító, napközi,
Varsányi Erzsébet tanár, német, testnevelés, osztályfőnök,
Lakaszné Bakony Dominika iskolatitkár
Makovicsné Németh Dóra pedagógiai asszisztens
Hatajer Antalné takarító
Köcski Gáborné takarító
Németh Jánosné takarító