Koppánymonostori Általános Iskola

Munkatársaink

NÉV Ellátott feladat
Balogné Wachtler Anita tanító, osztályfőnök, 
Balázs Albert tanár, fizika,
Bodor Zoltánné Narancsik Éva tanító, ének,
Czitáné Bibók Melinda tanító, természetismeret, napközi
Czitáné Danisová Alica tanár, biológia, kémia,
Diós Ildikó rajz, vizuális kultúra
Duláné Veres Márta intézményvezető helyettes, tanár, matematika, technika,
Egri Andrea matematika, informatika, osztályfőnök
Farkasné Mészáros Anita tanító, német, osztályfőnök, 
Farkasné Varga Krisztina intézményvezető, tanár, magyar nyelvtan, földrajz,
Folcz Melinda gyógypedagógus
Fülöpné Miklós Katalin tanító, osztályfőnök
Győri Árpádné történelem
Lődör Ildikó tanár, magyar nyelv és irodalom, informatika, osztályfőnök,
Módos Heléna tanító, napközi
Monathné Cser Nikolett tanár, angol nyelv
Nagy Péter Ferencné tanító, tanár, magyar nyelvtan és irodalom, osztályfőnök, 
Nikicser Dóra tanító,  angol, osztályfőnök, 
Szalayné Holló Veronika GYED
Szarkáné Kis Katalin tanító, napközi, természetismeret, 
Szénásiné Veöreös Ivette tanító, napközi,
Varsányi Erzsébet tanár, német, testnevelés, osztályfőnök,
Lakaszné Bakony Dominika iskolatitkár
Makovicsné Németh Dóra pedagógiai asszisztens
Hatajer Antalné takarító
Köcski Gáborné takarító
Németh Jánosné takarító