Koppánymonostori Általános Iskola

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

Tatabányai Tankerületi Központ Koppánymonostori Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ Koppánymonostori Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2903 Komárom, Koppány vezér út 77-79.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanítói feladatok ellátása, tehetséggondozás, felzárkóztatás, angol nyelv tanítása alsó tagozaton

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, tanítói végzettség,
  •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Főiskola, tanítói végzettség angol műveltségterülettel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       szakmai önéletrajz
  •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata
  •       90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján a hatósági bizonyítvánnyal igazolni kell, hogy a foglalkoztatni kívánt személy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni – vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok
  •       nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához, illetve továbbításához, és személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Varga Krisztina, intézményvezető nyújt, a 06/30/319-5247 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Koppánymonostori Általános Iskola címére történő megküldésével (2903 Komárom, Koppány vezér út 77-79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/HR/1233/2021 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

  •       Elektronikus úton Farkasné Varga Krisztina, intézményvezető részére a dmonostor@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is az adrienn.stolmar@kk.gov.hu címre. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/HR/1233/2021.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.