Koppánymonostori Általános Iskola

Tanulószoba

A tanulószobán nevelői felügyelet naponta 12.45-től (az ötödik tanóra után) 15.45-ig a tanulószobai nevelő, majd pedig a kis iskola udvarán a napközis nevelők által biztosított. A tanuló a tanulás ideje alatt elkészíti az aznap feladott írásbeli feladatait és igyekszik megtanulni a szóbeli leckéjét is. Ennek érdekében: 

1. Az osztályban kijelölt tanuló (leckefelelős) a leckefüzetből felírja a táblára az írásbeli feladatokat. A nevelő az elkészített feladatot minden esetben ellenőrzi és az elkészülés tényét láttamozza. Amennyiben szakmailag is ellenőrizte és megállapítja, hogy a feladatok megoldása helyes, aláírásával igazolja. Erre a célra zöld színű tollat használ. 

2. A tanulószoba munkarendjéhez minden tanuló alkalmazkodjon, és magatartásával segítse az itt folyó hatékony munkát. 

3. A zavartalan tanulás érdekében a tanuláshoz szükséges eszközök mindig legyenek a tanulóknál: leckefüzet, ellenőrző, tankönyvek, füzetek, íróeszk özök. 

4. Ha a tanulóval sorozatosan probléma van a tanulószobán, nem végzi el a feladatát, rendetlenkedésével zavarja a többiek munkáját, nincs meg a szükséges felszerelése, akkor a tanulószobáról kizárható, ha a gondokról a szülőt előtte már két alkalommal írásban a nevelő tájékoztatta. 
A tanulók a tanulószobáról csak engedéllyel távozhatnak a felügyelet ideje alatt a következő feltételek szerint:

a, korrepetálás a szakos tanár javaslata alapján
b, fejlesztő foglalkozásra az iskola szakemberéhez
c, gyógytestnevelésre, logopédiai foglalkozásra 
d, 15 óra után szakkörre
e, a szülő alkalomszerű kérése alapján, amit a szülő az üzenő füzetbe jegyez be, és azt a nevelő aláírásával tudomásul veszi
f, rendszeres meghatározott időpontban történő távozást a szülő az üzenő füzetben, írásban kéri, mely tényt a nevelő a tanulószobai naplóba bejegyzi

6. A tanulószobai hiányzást ugyanúgy kell igazolni, mint a tanórait. (szülő, gyermekorvos) 

7. Aki beiratkozott a tanulószobára, a foglalkozásokon köteles betartani a működési rendet. 

8. Amennyiben a tanuló meghatározott időpontban elhagyja a tanulószobát, de mégis az intézmény területén marad, az iskola nem vállal érte felelőssége.

9. Amennyiben a fentieknek nem tesz eleget, a tanuló a tanulószobáról kizárható.